Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

A

Apple

Elma - the round fruit of a tree of the rose family, which typically has thin red or green skin and crisp flesh. Many varieties have been developed as dessert or cooking fruit or for making cider Read the rest of this entry »

anemone

anemone Anlamı => (i). anemon çiçeği, (bot). Anemone. garden anemone yıldızlı numan çiçeği., Read the rest of this entry »

anguish

anguish Anlamı => (i). Şiddetli ıstırap, acı, keder, elem yeis., Read the rest of this entry »

anneal

anneal Anlamı => (f). tavlamak, kızdırdıktan sonra yavaş yavaş soğutarak yumuşatmak: sertleştirmek. annealing oven tavlama fırım., Read the rest of this entry »

anorexia

anorexia Anlamı => (i)., (tıb). iştahsızlık., Read the rest of this entry »

anthelmintic

anthelmintic Anlamı => (s)., (i). solucanları bağırsaktan defeden;(i). solucan ilâcı, solucan düşürücü ilâç., Read the rest of this entry »

antifreeze

antifreeze Anlamı => (i). bir sıvının donmasını önleyen alaşım, antifriz., Read the rest of this entry »

antipyretic

antipyretic Anlamı => (s). (tıb). harareti teskin eden, ateş düşürücü., Read the rest of this entry »

anyhow

anyhow Anlamı => (z). her nasılsa, ne olursa olsun, hiç bir surette her halde; dikkatsizce., Read the rest of this entry »

aphoristic

aphoristic Anlamı => (s). darbımesel kabilinden., Read the rest of this entry »

ms