Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

A

Apple

Elma - the round fruit of a tree of the rose family, which typically has thin red or green skin and crisp flesh. Many varieties have been developed as dessert or cooking fruit or for making cider Read the rest of this entry »

aurum

aurum Anlamı => (i). altın., Read the rest of this entry »

autoeroticism

autoeroticism Anlamı => (i).özünerosçuluk., Read the rest of this entry »

autotoxemia

autotoxemia Anlamı => ( i)., (tıb). kendi vücudunda hâsıl olan mikroplarla iltihaplanma., Read the rest of this entry »

aviso

aviso Anlamı => (i). haber, bilgi, malumat; muhabere gemisi, avizo., Read the rest of this entry »

axial

axial Anlamı => (s). eksen ile ilgili; eksen teşkil eden, mihveri. axial pressure (fiz). eksensel basınç. axial turbine (mak). dik türbin., Read the rest of this entry »

abandonment

abandonment Anlamı => (i) terk; metrukiyet, terk edilmiş olma; tam feragat ile kendini teslim etme., Read the rest of this entry »

ablation

ablation Anlamı => (i).(tlb). bedenden (ur, uzuv) alma; (jeol). (taşların) zamanla aşınması; uzay sürtünme ısısının zarar vermeden dağıtılması., Read the rest of this entry »

abridge

abridge Anlamı => (f) kısaltmak, özetlemek, kesmek; mahrum etmek abridgement (i) kısaltma, özetleme; azalma, kesilme; bir eser, demeç veya sözün kısaltılmış şekli; özet, hulâsa., Read the rest of this entry »

abut

abut Anlamı => (f). dayanmak, bitişik olmak., Read the rest of this entry »

ms