Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

Body

hand

hand Anlamı => (f.) elle vermek; el vermek; (den.) yelkeni istinga edip sarmak. hand down nesilden nesile devretmek; karar vermek . hand in yetkili bir kimseye vermek. hand it to argo haklı olarak övmek. hand on babadan oğula geçirmek; başkasına vermek. hand out dağıtmak. hand over vermek, devretmek, teslim etmek., Read the rest of this entry »

head

head Anlamı => (s.) baş, başta olan; başa ait. head sea (den.), baş denizleri, önden gelen dalgalar., (f.) başta olmak, birinci olmak, önde gelmek; lider (başkan, reis, önder, şef) olmak; (den.), dümen kırmak, yönelmek, yöneltmek; baş koymak, baş yapmak; başını kesmek, buda- mak (ağaç); baş olmak, başına geçmek; başa koymak, başına geçirmek; olgunlaşmak, yetişmek (tahıl); üstünlük sağlamak, geçmek; (den.), başı çevrili olmak, başı bir tarafa doğru olmak; baş bağlamak, baş vermek (lahana, turp). head for (bir hedefe) doğru gitmek, yönelmek. head off yolunu kesmek. head up (k.dili) başkanlık etmek., Read the rest of this entry »

leg

leg Anlamı => f. (-ged, -ging) gen. it ile, k.dili yürümek, koşmak., kıs. legal, legato, legislature., Read the rest of this entry »

ms