Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

C

Cherymoya

Dönemsel olarak yaprak döken bir bitki olarak bilinen ağaç, Güney Amerika’nın yüksek yamaçlarında yetişir. Yuvarlağımsı şekli olan meyvenin üç çeşit kabuğu olabilir. Read the rest of this entry »

columba

columba Anlamı => (i). Güvercin takımyıldızı., Read the rest of this entry »

comfit

comfit Anlamı => (i). bonbon, birçeşit şekerleme; şekerli meyva., Read the rest of this entry »

commercialism

commercialism Anlamı => (i). ticari gelenekler; ticari tutum; ticari terim., Read the rest of this entry »

communicate

communicate Anlamı => (f). ifade etmek, anlatmak; nakletmek; meramını anlatmak; muhabere etmek, haberleşmek; bulaştırmak; aralannda bağlantı olmak; bildirmek., Read the rest of this entry »

compel

compel Anlamı => (f). (-Ied, -ling) zorlamak, icbar etmek, mecbur etmek., Read the rest of this entry »

component

component Anlamı => (i)., (s). bir tümü meydana getiren kısımlardan biri, cüz, unsur, parça, eleman; (s). bileşimde bulunan., Read the rest of this entry »

concavity

concavity Anlamı => (i). içbükeylik., Read the rest of this entry »

concision

concision Anlamı => (i). özetleme, az sözle çok şey anlatma., Read the rest of this entry »

conduct

conduct Anlamı => (f). davranmak; idare etmek, yürütmek; orkestra idare etmek; refakat etmek, yol göstermek, önderlik etmek; (fiz). nakletmek, geçirmek, iletmek. conduct oneself davranmak., (i). davranış, tavır, hareket; idare. safe-conduct (i). yolculukta emniyet vesikası., Read the rest of this entry »

ms