Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

D

dickey

dickey Anlamı => (i). göğüslük, önlük; eşek; küçük kuş., Read the rest of this entry »

differential

differential Anlamı => (s)., (i). farklı özelliği olan, fark gösteren, farklı, farklarla ilgili; farklara dayanan; (i)., (mat)., (mak). diferansiyel; (mak). diferansiyel dişlisi. differential calculus (mat). diferansiyel hesap. differential equation (mat). diferansiyel denklem. differential gear diferansiyel dişlisi. differential ther mometer (fiz). ısı derecesi farklarını tayin eden termometre. differential windlass (mak). denksiz vinç, basamaklı ırgat., Read the rest of this entry »

dilettante

dilettante Anlamı => (i)., (s). (çoğ ti) eğlence için özel bir şeyle ilgilenen kimse; güzel sanatlar düşkünü kimse, sanat meraklısı kimse; amatör: (s). sathi merakı olan., Read the rest of this entry »

dingle

dingle Anlamı => (i). derecik, etrafı ağaçlıklı ufak dere., Read the rest of this entry »

dippy

dippy Anlamı => (s)., argo deli., Read the rest of this entry »

disagreeable

disagreeable Anlamı => (s). nahoş, hoşa gitmeyen; kötü, huysuz, kavga eden, aksi, ters, sert. disagreeableness (i). uygunsuzluk, nahoşluk; terslik. disagreeably (s). terslikle, nahoş derecede., Read the rest of this entry »

discipline

discipline Anlamı => (i)., (f). disiplin, inzibat, terbiye, idare; talim; itaat, boyun eğme; cezalandırma, tekdir; ilim, bilim dalı; (f). terbiye etmek, yetiştirmek, idare etmek; disipline sokmak, yola getirmek; cezalandırmak., Read the rest of this entry »

discredit

discredit Anlamı => (f). itibardan düşürmek, kötülemek; şüpheye düşürmek, güvenini sarsmak; inanmamak, kulak asmamak, itimat etmemek., Read the rest of this entry »

disfigure

disfigure Anlamı => (f). seklini bozmak, çirkinleştirmek, biçimsizleştirmek. disfigurement (i). çirkinleştirme, çirkinlik, şekilsizlik., Read the rest of this entry »

dismay

dismay Anlamı => (f)., (i). korkutmak, dehşete düşürmek, yıldırmak cesaretini kırmak; (i). yeis, keder, ümitsizlik, dehşet içinde kalma., Read the rest of this entry »

ms