Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

D

disagreeable

disagreeable Anlamı => (s). nahoş, hoşa gitmeyen; kötü, huysuz, kavga eden, aksi, ters, sert. disagreeableness (i). uygunsuzluk, nahoşluk; terslik. disagreeably (s). terslikle, nahoş derecede., Read the rest of this entry »

discipline

discipline Anlamı => (i)., (f). disiplin, inzibat, terbiye, idare; talim; itaat, boyun eğme; cezalandırma, tekdir; ilim, bilim dalı; (f). terbiye etmek, yetiştirmek, idare etmek; disipline sokmak, yola getirmek; cezalandırmak., Read the rest of this entry »

discredit

discredit Anlamı => (f). itibardan düşürmek, kötülemek; şüpheye düşürmek, güvenini sarsmak; inanmamak, kulak asmamak, itimat etmemek., Read the rest of this entry »

disfigure

disfigure Anlamı => (f). seklini bozmak, çirkinleştirmek, biçimsizleştirmek. disfigurement (i). çirkinleştirme, çirkinlik, şekilsizlik., Read the rest of this entry »

dismay

dismay Anlamı => (f)., (i). korkutmak, dehşete düşürmek, yıldırmak cesaretini kırmak; (i). yeis, keder, ümitsizlik, dehşet içinde kalma., Read the rest of this entry »

dispose

dispose Anlamı => (f). niyetlendirmek; dağıtmak; düzenlemek, tanzim etmek; idare etmek, kullanmak, tasarruf etmek; uydurmak, kandırmak; son şeklini vermek; of ile satmak, vermek, elden çıkarmak. Man proposes, God dis poses Muratinsandan,takdir Allahtan Takdir tedbiri bozar., Read the rest of this entry »

dissidence

dissidence Anlamı => (i). fikir ayrılığı, ihtilâf, karşı koyma, muhalefet., Read the rest of this entry »

distress

distress Anlamı => (i)., (f). dert, sıkıntı, üzüntü, keder, ıstırap, tehlike; (huk). borca karşllık eşyaya el konulması, haciz; (f). keder vermek, ıstırap çektirmek, sıkıntı vermek, sıkmak, felakete sürüklemek; (huk). borca karşılık bir kim senin eşyasına el koymak. distressing (s). keder verici, acıklı., Read the rest of this entry »

diver

diver Anlamı => (i). dalan kimse, dalgıç; suya dalan birkaç çeşit kuş, dalgıç kuşu. skin diver, scuba diver balıkadam., Read the rest of this entry »

doctrinaire

doctrinaire Anlamı => (i)., (s). kurama, nazariyeci; (s). kuramsal, nazari., Read the rest of this entry »

ms