Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

D

delegacy

delegacy Anlamı => (i). elçilik, murahhaslık; murahhaslar heyeti; delegasyon; delegasyona verilen yetki., Read the rest of this entry »

demand

demand Anlamı => (f). talep etmek, istemek; emretmek, ısrar etmek, icbar etmek; sormak, zorla istemek; muhtaç olmak; (huk). mahkemeye celbetmek , bir hak talep etmek., (i). talep, istek; ihtiyaç; (huk). talep, dava. in great demand çok revaçta, çok aranan, büyük rağbet gören, tutulan. Iaw of supply and demand arz ve talep kanunu. on demand talep vukuunda, istenilince., Read the rest of this entry »

demulcent

demulcent Anlamı => (s)., (i). teskin edici, yatıştırıcı, müsekkin; (i)., (tıb). teskin edici veya koruyucu ilâç ., Read the rest of this entry »

dentex

dentex Anlamı => (i). sinarit ballğı, (zool). Dentex vulgaris., Read the rest of this entry »

depositarytory

depositarytory Anlamı => (i). emanetçi, depo, ambar., Read the rest of this entry »

dermal, dermic

dermal, dermic Anlamı => (s).deriye ait, cildi, bilhassa dermaya ait, derisel., Read the rest of this entry »

desideratum

desideratum Anlamı => (i)., (Lat). (çog -ata) aranılan vasıf., Read the rest of this entry »

detail

detail Anlamı => (i)., (f)., (çoğ). teferruat, ayrıntılar; tafsilât; ayrıntılı plan; (ask). müfreze, hususi bir işe ayrılan asker takımı; (f). tafsilatıyla anlatmak; hususi bir işe tahsis etmek. in detail tafsilatıyla, teferruatıyla, mufassalan, ayrı ayrı, ayrıntılarıyla.go into detail teferruata girmek., Read the rest of this entry »

deuterocanonical

deuterocanonical Anlamı => (s). kilisece sonradan veya ikinci derecede muteber sayılan mukaddes kitaplara ait., Read the rest of this entry »

dexedrine

dexedrine Anlamı => (i). bir cins amfetamin., Read the rest of this entry »

ms