Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

E

eightfold

eightfold Anlamı => (s)., (z). sekiz kat, sekiz misli., Read the rest of this entry »

electioneer

electioneer Anlamı => f. bir aday veya partinin seçimi kazanması için çalışmak., Read the rest of this entry »

electrotonus

electrotonus Anlamı => i. elektrik akımı geçirildiğinde kas veya sinirde meydana gelen değişiklik., Read the rest of this entry »

elite

elite Anlamı => i., s. belirli bir sosyal sınıfın en seçkin kısmı, seçkin kimseler, seçkin sınıf: s. seçkin; ufak boy (on punto) harfleri olan., Read the rest of this entry »

ember

ember Anlamı => i. kor, koz; ,coğ. sönmekte olan ateş., Read the rest of this entry »

emf, emf

emf, emf Anlamı => kıs. electromotive force., Read the rest of this entry »

employ

employ Anlamı => f., i. kullanmak, bir hizmet veya işte kullanmak, istihdam etmek; meşgul etmek, iş vermek, görevlendirmek, memur etmek; sarfetmek, vermek (vakit, enerji); i. görev, hizmet, memuriyet. employable s. kullanılabilir, istihdam olunabilir. employer i. patron, işveren., Read the rest of this entry »

encephalitis

encephalitis Anlamı => i., tıb. beyin iltihabı, ansefalit., Read the rest of this entry »

end

end Anlamı => f. bitirmek, son vermek, nihayete erdirmek; sonuna gelmek; ortadan kaldırmak, imha etmek; öldürmek; bitmek, tamam olmak, nihayete ermek; ölmek. end up bitirmek, son vermek; sonunda olmak., Read the rest of this entry »

endow

endow Anlamı => f., with ile irat bağlamak; bahşetmek, ihsan etmek, vakfetmek. endowed with malik, haiz. endowment i. Allah vergisi, doğuştan gelen özel kabiliyetler; bağış, teberru, vakıf, okul ve hastane gibi kurumların iane olarak toplanmış sermayesi. endowment insurance belirli bir sürenin bitiminde belirli bir meblâğın ödenmesini on gören sigorta., Read the rest of this entry »

ms