Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

E

earnest(2)

earnest(2) Anlamı => (i)., (huk.) pey, kaparo, avans, teminat. earnest money teminat akçesi, pey akçesi., Read the rest of this entry »

easterly

easterly Anlamı => (z)., (s). doğuda, doğuya doğru; (s). gündoğusuna bakan, doğudan esen .easterly wind gündoğusu., Read the rest of this entry »

ecliptic

ecliptic Anlamı => (i)., (s)., (astr.) ekliptik, dünyanın etrafını dolaşan ve tropiklere değen büyük halka; (s). güneş ve ayın tutulmasına ait., Read the rest of this entry »

edition

edition Anlamı => (i). baskı, tabı, bir kitabın bir defada basılması veya basılma sekli; bir kitabın bir defada basılan nüshalarının sayısı,tiraj .de luxe edition lüks baskı. first edition ilk baskı ., Read the rest of this entry »

effusion

effusion Anlamı => (i). dökme akıtma; dökülen veya akan şey; içini dökme, coşkun hislerin etkisi altında yazılan yazı; (tıb). bedenin içinde kanın damarlardan başka dokulara akması., Read the rest of this entry »

eightfold

eightfold Anlamı => (s)., (z). sekiz kat, sekiz misli., Read the rest of this entry »

electioneer

electioneer Anlamı => f. bir aday veya partinin seçimi kazanması için çalışmak., Read the rest of this entry »

electrotonus

electrotonus Anlamı => i. elektrik akımı geçirildiğinde kas veya sinirde meydana gelen değişiklik., Read the rest of this entry »

elite

elite Anlamı => i., s. belirli bir sosyal sınıfın en seçkin kısmı, seçkin kimseler, seçkin sınıf: s. seçkin; ufak boy (on punto) harfleri olan., Read the rest of this entry »

ember

ember Anlamı => i. kor, koz; ,coğ. sönmekte olan ateş., Read the rest of this entry »

ms