Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

E

emf, emf

emf, emf Anlamı => kıs. electromotive force., Read the rest of this entry »

employ

employ Anlamı => f., i. kullanmak, bir hizmet veya işte kullanmak, istihdam etmek; meşgul etmek, iş vermek, görevlendirmek, memur etmek; sarfetmek, vermek (vakit, enerji); i. görev, hizmet, memuriyet. employable s. kullanılabilir, istihdam olunabilir. employer i. patron, işveren., Read the rest of this entry »

encephalitis

encephalitis Anlamı => i., tıb. beyin iltihabı, ansefalit., Read the rest of this entry »

end

end Anlamı => f. bitirmek, son vermek, nihayete erdirmek; sonuna gelmek; ortadan kaldırmak, imha etmek; öldürmek; bitmek, tamam olmak, nihayete ermek; ölmek. end up bitirmek, son vermek; sonunda olmak., Read the rest of this entry »

endow

endow Anlamı => f., with ile irat bağlamak; bahşetmek, ihsan etmek, vakfetmek. endowed with malik, haiz. endowment i. Allah vergisi, doğuştan gelen özel kabiliyetler; bağış, teberru, vakıf, okul ve hastane gibi kurumların iane olarak toplanmış sermayesi. endowment insurance belirli bir sürenin bitiminde belirli bir meblâğın ödenmesini on gören sigorta., Read the rest of this entry »

engineer

engineer Anlamı => i., f. muhendis; makinist; den. çarkçı; f. mühendis sıfatıyla inşa etmek; idare etmek, yönetmek. chief engineer baş muhendis; den. çarkçı başı. civil engineer insaat mühendisi. electrical engineer elektrik mühendisi. mechanical engineer makina mühendisi. mining engineer maden mühendisi. electronical engineering elektronik mühendisliği. aeronautics engineering uçak mühendisliği. engineering i. mühendislik; makinistlik., Read the rest of this entry »

enormous

enormous Anlamı => s. çok iri, pek büyük, müthiş, aşırı. enormously z. aşırı derecede., Read the rest of this entry »

enswathe, inswathe

enswathe, inswathe Anlamı => f. kundağa sarmak, sargılamak, sarmak., Read the rest of this entry »

entozoan

entozoan Anlamı => i. bağırsak kurdu., Read the rest of this entry »

enzyme

enzyme Anlamı => i., biyokim. organizmada kimyasal reaksiyonları hızlandıran madde, enzim, ferment., Read the rest of this entry »

ms