Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

F

Apple

Elma - the round fruit of a tree of the rose family, which typically has thin red or green skin and crisp flesh. Many varieties have been developed as dessert or cooking fruit or for making cider Read the rest of this entry »

Paltonia

Brezilya yağmur ormanlarında ve Paraguay’da yetişen ağaç 40 metreye kadar uzayabilir. Bacuri olarak da bilinir. Read the rest of this entry »

Cherymoya

Dönemsel olarak yaprak döken bir bitki olarak bilinen ağaç, Güney Amerika’nın yüksek yamaçlarında yetişir. Yuvarlağımsı şekli olan meyvenin üç çeşit kabuğu olabilir. Read the rest of this entry »

Mamey

Kısaca mamey olarak da bilinir. Güney Amerika anavatanıdır ve her mevsim yeşil kalabilen bir ağacı var. Buradan Asya’ya ve Batı Afrika’ya yayılmıştır. Florida ve Hawaii’de de bulunur. Read the rest of this entry »

Breadfruit

ekmekağacı meyvesi

facilitate

facilitate Anlamı => (f). kolaylaştırmak, teshiletmek., Read the rest of this entry »

fairing

fairing Anlamı => (i)., (müh.) karenaj; (hav.) kaplama., Read the rest of this entry »

familiarity

familiarity Anlamı => (i). iyice tanıma, bilme, aşinalık, teklifsizlik, hususiyet, alışkanlık,ünsiyet; (gen.) (çoğ.) davranışlarda serbestlik,arsızlık, Lâubalîlik., Read the rest of this entry »

farfetched

farfetched Anlamı => (s). tabii olmayan, zorlanmış, zoraki., Read the rest of this entry »

fastidious

fastidious Anlamı => (s). titiz, müşkülpesent. fastidiously (z). titizlikle. fastidiousness (i). titizlik, müşkülpesentlik., Read the rest of this entry »

ms