Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

F

Apple

Elma - the round fruit of a tree of the rose family, which typically has thin red or green skin and crisp flesh. Many varieties have been developed as dessert or cooking fruit or for making cider Read the rest of this entry »

Paltonia

Brezilya yağmur ormanlarında ve Paraguay’da yetişen ağaç 40 metreye kadar uzayabilir. Bacuri olarak da bilinir. Read the rest of this entry »

Cherymoya

Dönemsel olarak yaprak döken bir bitki olarak bilinen ağaç, Güney Amerika’nın yüksek yamaçlarında yetişir. Yuvarlağımsı şekli olan meyvenin üç çeşit kabuğu olabilir. Read the rest of this entry »

Mamey

Kısaca mamey olarak da bilinir. Güney Amerika anavatanıdır ve her mevsim yeşil kalabilen bir ağacı var. Buradan Asya’ya ve Batı Afrika’ya yayılmıştır. Florida ve Hawaii’de de bulunur. Read the rest of this entry »

Breadfruit

ekmekağacı meyvesi

flashing

flashing Anlamı => (i). parlayan şey veya kimse; suni seylâp yapma; yağmurdan korumak için saç kaplama., Read the rest of this entry »

fleming

fleming Anlamı => (i). Flaman. Flemish (s)., (i). Flamanların oturduğu bölgeye ait; (i). Flaman dili., Read the rest of this entry »

flittermouse

flittermouse Anlamı => (i). yarasa., Read the rest of this entry »

flounce

flounce Anlamı => (f)., (i). öfke veya sabırsızlıkla yerinden fırlayıp yürümek; donuvermek, fırlamak; (i). fırlayış, atılış., (i)., (f). farbala, volan; (f). farbala ile süslemek, volan koymak., Read the rest of this entry »

flurry

flurry Anlamı => (i)., (f). birden esip kısa süren rüzgâr; hafif sağanak, geçici hafif kar veya yağmur; telaş, heyecan, acele; borsada geçici bir faaliyet; (f). telâşa düşürmek, telâşa vermek, heyecanlanmak; (colloq). iki ayağını bir pabuca sokmak; sinirlendirmek., Read the rest of this entry »

ms