Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

G

gaelic

gaelic Anlamı => i, s iskoçya Keltlerinin dili; Gal dili; s bu Keltlere veya dillerine ait, Read the rest of this entry »

galea

galea Anlamı => i (çog ae) biyol bazı çiçek veya böceklerin miğfer şeklindeki klsmı, Read the rest of this entry »

galvanometer

galvanometer Anlamı => i galvano metre, elektrik öIçegi galvanometry i elektrik cereyanı öIçme ilmi galvanoplastic s galva noplastik, Read the rest of this entry »

gangling

gangling Anlamı => s fazla uzun boylu, colloq Ieylek gibi, Read the rest of this entry »

garland

garland Anlamı => i., f. çelenk; antoloji, derleme eser; f. çelenkle süslemek., Read the rest of this entry »

gastronom, gastronomer, gastronomiste

gastronom, gastronomer, gastronomiste Anlamı => i. midesine düşkün kimse., Read the rest of this entry »

gazebo

gazebo Anlamı => i. görüş sahası geniş olan balkon veya taraça, manzaralı ev; A.B.D., argo adam, delikanlı., Read the rest of this entry »

gender

gender Anlamı => i., gram. ismin cinsi, cinsiyet. common gender her iki cins için ortak olan kelime. feminine gender dişil, müennes. masculine gender eril, müzekker. neuter gender camit, cansız, nötr., Read the rest of this entry »

genitourinary

genitourinary Anlamı => s., anat. tenasül ve idrar yollarına ait., Read the rest of this entry »

geophysics

geophysics Anlamı => i. jeofizik., Read the rest of this entry »

ms