Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

G

gewgaw

gewgaw Anlamı => i. oyuncak, cicili bicili değersiz şey, biblo., Read the rest of this entry »

gillyflower

gillyflower Anlamı => i. şebboy; kırmızı şebboy, bot. Matthiola incana; bir çeşit parlak koyu kırmızı elma., Read the rest of this entry »

glaciation

glaciation Anlamı => i. buzul ile kaplanma; buzulun yeryüzünün şeklini değiştirme etkisi., Read the rest of this entry »

glen

glen Anlamı => i. dağlar arasındaki dar dere yatağı, dere, vadi., Read the rest of this entry »

gloss

gloss Anlamı => i., f. parlaklık: cilâ, perdah; bir ayıbı örtmek için yapılan gösteriş; dış güzellik; f. parlatmak, cilâ yapmak, yaldızlamak; parlamak, yaldızlanmak; over ile sahte bir şekilde gizlemek. glosslly z. parlak bir şekilde. glossiness i. parlaklık, cilâlı oluş. glossy s. parlak, cilâlı., i., f. açıklama, şerh, haşiye, tefsir; satır aralarında verilen metin tercümesi; tevil, tahrif; f. açıklamak, şerhetmek, tefsir etmek, haşiye yazmak; yanlış tefsir etmek, tevil etmek, tahrif etmek., Read the rest of this entry »

glyph

glyph Anlamı => i., mim. yapı tezyinatında oyuk şeklinde yiv, glif; oyma veya kabartma şekli., Read the rest of this entry »

gobi desert

gobi desert Anlamı => Gobi Çölü ., Read the rest of this entry »

golf

golf Anlamı => (i.), (f.) golf oyunu; (f.) golf oynamak. golf club golf değneği; golf kulübü. golfer (i.) golf oyuncusu., Read the rest of this entry »

gooseneck

gooseneck Anlamı => (i.) kaz boynu şeklinde şey ., Read the rest of this entry »

gov

gov Anlamı => (kıs.) governor, government., Read the rest of this entry »

ms