Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

G

gastronom, gastronomer, gastronomiste

gastronom, gastronomer, gastronomiste Anlamı => i. midesine düşkün kimse., Read the rest of this entry »

gazebo

gazebo Anlamı => i. görüş sahası geniş olan balkon veya taraça, manzaralı ev; A.B.D., argo adam, delikanlı., Read the rest of this entry »

gender

gender Anlamı => i., gram. ismin cinsi, cinsiyet. common gender her iki cins için ortak olan kelime. feminine gender dişil, müennes. masculine gender eril, müzekker. neuter gender camit, cansız, nötr., Read the rest of this entry »

genitourinary

genitourinary Anlamı => s., anat. tenasül ve idrar yollarına ait., Read the rest of this entry »

geophysics

geophysics Anlamı => i. jeofizik., Read the rest of this entry »

gewgaw

gewgaw Anlamı => i. oyuncak, cicili bicili değersiz şey, biblo., Read the rest of this entry »

gillyflower

gillyflower Anlamı => i. şebboy; kırmızı şebboy, bot. Matthiola incana; bir çeşit parlak koyu kırmızı elma., Read the rest of this entry »

glaciation

glaciation Anlamı => i. buzul ile kaplanma; buzulun yeryüzünün şeklini değiştirme etkisi., Read the rest of this entry »

glen

glen Anlamı => i. dağlar arasındaki dar dere yatağı, dere, vadi., Read the rest of this entry »

gloss

gloss Anlamı => i., f. parlaklık: cilâ, perdah; bir ayıbı örtmek için yapılan gösteriş; dış güzellik; f. parlatmak, cilâ yapmak, yaldızlamak; parlamak, yaldızlanmak; over ile sahte bir şekilde gizlemek. glosslly z. parlak bir şekilde. glossiness i. parlaklık, cilâlı oluş. glossy s. parlak, cilâlı., i., f. açıklama, şerh, haşiye, tefsir; satır aralarında verilen metin tercümesi; tevil, tahrif; f. açıklamak, şerhetmek, tefsir etmek, haşiye yazmak; yanlış tefsir etmek, tevil etmek, tahrif etmek., Read the rest of this entry »

ms