Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

H

had

had Anlamı => (bak.) have., Read the rest of this entry »

hairraising

hairraising Anlamı => (s.) korkunç ., Read the rest of this entry »

halliard

halliard Anlamı => (bak.) halyard., Read the rest of this entry »

hand

hand Anlamı => (f.) elle vermek; el vermek; (den.) yelkeni istinga edip sarmak. hand down nesilden nesile devretmek; karar vermek . hand in yetkili bir kimseye vermek. hand it to argo haklı olarak övmek. hand on babadan oğula geçirmek; başkasına vermek. hand out dağıtmak. hand over vermek, devretmek, teslim etmek., Read the rest of this entry »

handshake

handshake Anlamı => (i.) el sıkma ., Read the rest of this entry »

happily

happily Anlamı => (z.) mutlulukla, sevinçle; iyi bir tesadüf olarak., Read the rest of this entry »

hardy

hardy Anlamı => (s.) tahammüllü, mukavim, dayanıklı, kuvvetli; cesur, gözüpek, cüretkâr, yiğit; kendine güvenen, atılgan, küstah; kışa dayanıklı, soğuğa dayanıklı (özellikle bitkiler). hardily (z.) yiğitlikle, mertçe. hardiness (i.) dayanıklılık, mukavim oluş., (i.) örs keskisi ., Read the rest of this entry »

harsh

harsh Anlamı => (s.) sert, acı; kaba, haşin, ters, huysuz, insafsız. harshly (z.) sertçe, huysuzca, kaba bir şekilde. harshness (i.) kabalık, haşinlik, terslik ., Read the rest of this entry »

hatred

hatred Anlamı => (i.) kin, nefret, düşmanlık ., Read the rest of this entry »

haymaker

haymaker Anlamı => (i.) tırpancı, harmancı, ot kurutan kimse; argo. nakavt, nakavt eden kuvvetli darbe., Read the rest of this entry »

ms