Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

I

icebreaker

icebreaker Anlamı => i. buzkıran; bir toplantıda insanları birbirine kaynaştırmak için vasıta., Read the rest of this entry »

identity

identity Anlamı => i. kimlik, hüviyet; özdeşlik, ayniyet identity card kimlik belgesi, kimlik cüzdanı identity crisis ergenlik çağındaki benliği bulma bunalımı identity disk üzerinde askerlerin kimligi yazılı olan madalyon., Read the rest of this entry »

ilex

ilex Anlamı => i. çobanpüskülü, bot. Ilex aquifolium, Read the rest of this entry »

imaret

imaret Anlamı => i. imaret., Read the rest of this entry »

immunity

immunity Anlamı => i. muafiyet, dokunulmazlık, masuniyet; bulaşlcı hastalığa karşı muafiyet, bağışıklık; huk. kişisel dokunulmazlık, şahsi masuniyet. diplomatic immunity diplomatik dokunulmazlık., Read the rest of this entry »

imperative

imperative Anlamı => s., i. zorunlu, mecburi, zaruri; emreden; gram. emir belirten; i. zorunlu şey elzem tedbir; gram. emir kipi. imperatively z. zorunlu olarak; emredercesine, amirane. imperativeness i. yüküm, mecburiyet, zorunluluk, zaruret; tahakküm., Read the rest of this entry »

implied

implied Anlamı => s. anlaşılan, ima edilen, demek olan, kastedilen., Read the rest of this entry »

imprinting

imprinting Anlamı => i. canlının kendi cinsini veya kendisini barındıranı tanımasını sağlayan doğal eylem., Read the rest of this entry »

inabsentia

inabsentia Anlamı => Lat. (toplantıda, mahkemede) gıyabında., Read the rest of this entry »

inbred

inbred Anlamı => s. tabii, yaradılıştan, fıtri, aslında var olan; aynı soydan olan hayvanların dölünden elde edilmiş., Read the rest of this entry »

ms