Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

L

laccolith

laccolith Anlamı => (i.), (jeol) lakolit., Read the rest of this entry »

lade

lade Anlamı => (f.) (laded, laded veya laden) yüklemek; geminin yükünü vermek; içine su doldurmak; içinden su boşaltmak; kepçe ile içinden su almak. laden (s.) yüklü., Read the rest of this entry »

lall

lall Anlamı => (f.) ,'r harfini l' gibi telaffuz etmek., Read the rest of this entry »

landholder

landholder Anlamı => (i.) arazi sahibi; emlâk sahibi., Read the rest of this entry »

lanyard

lanyard Anlamı => (i.), (den.) bir şeyi yerine bağlamak için kullanılan ip parçası, savlo; (ask.) topa ateş vermek için kullanılan ufak çengelli falya ipi., Read the rest of this entry »

larva

larva Anlamı => (i.) (çoğ. vae) (zool.) tırtıl, kurtçuk, sürfe. larval (s.) tırtıla ait., Read the rest of this entry »

latifundium

latifundium Anlamı => (i.) büyük arazi., Read the rest of this entry »

lawbreaker

lawbreaker Anlamı => (i.) kanuna aykırı hareket eden kimse., Read the rest of this entry »

leadswinging

leadswinging Anlamı => (i.), (İng.), argo bir iş yapmaz olma, slang havyar kesme., Read the rest of this entry »

lee

lee Anlamı => i., s. muhafazalı taraf; rüzgardan korunacak yer; den. rüzgar altı, boca; s. rüzgar altı tarafına ait. lee anchor rüzgar altı tarafına atılan demir. lee shore rüzgar altındaki kıyı. lee tide rüzgârla beraber mey- dana gelen kabarma. under the lee of the shore kıyının rüzgârı altında., Read the rest of this entry »

ms