Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

L

legislature

legislature Anlamı => i. kanunlan koyan millet meclisi., Read the rest of this entry »

leporine

leporine Anlamı => s. tavşan cinsinden; tavşana ait., Read the rest of this entry »

levee

levee Anlamı => i., A.B.D nehir kenannda su taşmasına engel olacak set; set gibi yüksek nehir kenarı; rıhtım., i. büyük şahsiyetlerin sabahleyin misafir kabul etmeleri; İng. yalnız erkeklerin hazır bulunduğu saray kabul merasimi; A.B.D bilhassa cumhurbaşkanının umumi kabul resmi., Read the rest of this entry »

liberation

liberation Anlamı => i. azat etme, kurtarma, serbest bırakma; kurtuluş., Read the rest of this entry »

liein

liein Anlamı => i. protesto etmek için umumi bir yerde yere yatma., Read the rest of this entry »

lightly

lightly Anlamı => z. hafifçe; bir dereceye kadar; canlılıkla; ciddiye almadan., Read the rest of this entry »

limburger cheese

limburger cheese Anlamı => ağır kokulu ve yumuşak bir çeşit peynir., Read the rest of this entry »

ling

ling Anlamı => sonek isimde küçültme meydana getiren ek: duckling., i. kuzey denizlerine mahsus ve morina balığına benzer eti yenir bir balık, zool. Molva molva., i. süpürgeotu, bot. Calluna vulgaris., Read the rest of this entry »

liquidation

liquidation Anlamı => i. tasfiye, işi kapatma, likidasyon go into liquidation tasfiye olunmak (firma)., Read the rest of this entry »

lithontriptic

lithontriptic Anlamı => s., i. mesanedeki taşı dağıtıcı veya eritici (ilâç)., Read the rest of this entry »

ms