Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

M

metal melted

erimiş metal

make or become liquefied by heating metal

mackle

mackle Anlamı => i., f. leke, benek, bulanıklık; f., matb. bulanık basmak., Read the rest of this entry »

madras

madras Anlamı => i. bir çeşit sık dokunmuş ince pamuklu kumaş; parlak renkli büyük başörtüsü., Read the rest of this entry »

magnify

magnify Anlamı => f. büyük göstermek, büyütmek; mübalâğa etmek, abartmak; eski övmek, methetmek, göklere çıkarmak. magnifying glass pertavse, büyüteç., Read the rest of this entry »

main

main Anlamı => s. asıl, esas, başlıca, ana main bearing ana yatak. main body ask. asll kuvvet. main deck den. baş güverte. main reasons huk. mucip sebepler, gerektiren sebepler. Main Street bir kasabanın çarşı caddesi; taşra gelenekleri. main yard den. mayistra sereni. the main chance şahsi menfaat, kişisel çıkar. mainly z. başlıca,esasen., Read the rest of this entry »

maladministration

maladministration Anlamı => i. kötü idare., Read the rest of this entry »

mall

mall Anlamı => i. ağaçlık yol; mesire; A.B.D. arabalara kapalı ağaçl çarşı yeri., bak. maul., Read the rest of this entry »

man

man Anlamı => (ünlem), (argo) (şaşkınlık, zevk, onay gösterir): Hey,man! Man, what a gamel; (konuşmada bir anlamı olmadan boşlukları dolduran söz): Man, did you see..., f. (ned, ning) bir işe adam tayin etmek., Read the rest of this entry »

mangonel

mangonel Anlamı => i. eskiden taş veya ok atan bir mancınık., Read the rest of this entry »

mannerly

mannerly Anlamı => s., z. terbiyeli; z. nazikçe. mannerliness i. görgülülük, nezaket., Read the rest of this entry »

ms