Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

M

metal melted

erimiş metal

make or become liquefied by heating metal

maritza

maritza Anlamı => i. Meriç nehri., Read the rest of this entry »

marsh

marsh Anlamı => i. batak, bataklık. marsh fever sıtma, malarya. marsh gas bataklıktan çıkan metan gazı. marsh grass gö1otu. marsh hen su tavuğu, zool. Fulica atra; su yelvesi, zool. Rallus aquaticus. marsh mal low hatmi, bot. Althaea officinalis. marsh marigold çuhaçiçeği, bot. Primula veris. marsh tea Girit ladeni, bot. Cistus creticus marsh. titmouse bataklık bastankarası, zool. Parus palustris., Read the rest of this entry »

maskalong,maskinonge

maskalong,maskinonge Anlamı => bak. muskellunge., Read the rest of this entry »

mat

mat Anlamı => i., f. (-ted, -ting) hasır; paspas; bardak veya vazo altllığı; arap saçı gibi bir birine dolaşmış yığın; f. hasır ile örtmek; bükerek veya keçeleştirerek hasıra benzetmek; hasırlaşmak, keçeleşmek; düğümlenmek, bir birine dolaşmak, çitişmek., i., f. (-ted, -ting) s. resim ve çerçeve arasındaki karton kenar; matb. hurufat kalıbı, matris; mat. yüzey; yüzeyi matlaştırıcı alet; f. matlaştırmak; resim etrafına karton çerçeve geçirmek; s. mat, donuk., Read the rest of this entry »

matron

matron Anlamı => i. bilhassa çocuğu olan orta yaşlı evli kadın; bir müessesenin iç idaresiyle görevli kadın; hastane ve yetimhane gibi müesseselerde amir kadın. matron of honor nedime. matronhood i. ana olma hali. matronly s. ana gibi, anaya yakışır; toplu, dolgun; ağır başlı (kadın)., Read the rest of this entry »

maximize

maximize Anlamı => f. azami hadde çıkarmak; bir prensibi en geniş anlamıyle yorumlamak., Read the rest of this entry »

meaning

meaning Anlamı => i. anlam, mana; amaç, gaye, maksat; yorum; önemç meaningful sç anlamlı, manalı. meaningless s. anlamsız, manasız; boş, abes., s. maksatll, niyetli; manalı, anlamlı. meaningly z. manalı manalı., Read the rest of this entry »

medicable

medicable Anlamı => s. tedavisi mümkün, iyileştirilebilir., Read the rest of this entry »

mekka , mecca

mekka , mecca Anlamı => i. Mekke., Read the rest of this entry »

ms