Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

M

metal melted

erimiş metal

make or become liquefied by heating metal

moppet

moppet Anlamı => i., k.dili çocuk., Read the rest of this entry »

morose

morose Anlamı => s. marazi, somurtkan, suratsız. morosely z. suratslzca. moroseness i. suratslzlık., Read the rest of this entry »

mote

mote Anlamı => i. zerre, toz tanesi., Read the rest of this entry »

mudder

mudder Anlamı => i. çamurlu koşu yolunda iyi koşan at., Read the rest of this entry »

muller

muller Anlamı => i. boya veya eczayı ezip karıştırmaya mahsus havaneli, mablak., Read the rest of this entry »

mumbo jumbo

mumbo jumbo Anlamı => anlamsız ve karışık söz; anlaşılması güç büyü veya ayin; put, fetiş., Read the rest of this entry »

mushy

mushy Anlamı => s. lapa gibi; k.dili tatsız bir şekilde hissi., Read the rest of this entry »

muzzle

muzzle Anlamı => i., f. hayvanın çıkıntı hâsıl eden ağzı ile burnu; (hayvanın ısırmaması için ağzına geçirilen) ağızlık; top veya tüfek ağzı; f. ağzını bağlamak, ağzına ağızlık geçirmek; susturmak. muzzle velocity kurşunun tüfek ağzından çıktığı zamanki hızı., Read the rest of this entry »

mysticism

mysticism Anlamı => i. gizemcilik, tasavvuf, mistisizm., Read the rest of this entry »

ms