Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

N

name-dropping

name-dropping Anlamı => i., k.dili kendine paye vermek için şöhretli isimlerden bahsetme., Read the rest of this entry »

nark

nark Anlamı => i., f. İng, (argo) hırsızları tongaya düşüren kimse; f. tongaya düşürmek., i., A.B.D., (argo) narkotik ajanı., Read the rest of this entry »

naughty

naughty Anlamı => s. yaramaz, haylaz; serkeş; münasebetsiz; fena; ahlaksız. naughtily z. haylazca. naughtiness i. yaramazlık; münasebetsizlik., Read the rest of this entry »

necessitate

necessitate Anlamı => f. gerektirmek, icap ettirmek; zorunlu kılmak., Read the rest of this entry »

neglect

neglect Anlamı => f., i. ihmal etmek, savsaklamak; bakmamak, yüzüstü bırakmak; kusur etmek; yapmamak, aldırmamak; i. ihmal; ihmal olunma. neglectful s. ihmalci, savsak kayıtsız. neglectfully z. ihmal edercesine. neglectfulness i. ihmalkârlık., Read the rest of this entry »

nereid

nereid Anlamı => i., Yu., mit. su perisi; zool. uzun ve yassı deniz kurdu., Read the rest of this entry »

neurotomy

neurotomy Anlamı => i., tıb. nevralji tedavisi için yapılan sinir ameliyatı., Read the rest of this entry »

newt

newt Anlamı => i. ufak keler, su keleri, semender. smooth newt kaypak semender, zool. Lissotriton punctatus., Read the rest of this entry »

niggle

niggle Anlamı => f. gereksiz ayrıntılarla vakit geçirmek, önemsiz şeylerle uğraşmak; ufak tefek kusurlar üstünde durmak. niggling s., i. aşırı titiz; süfli; sinirlendirici; i. aşırı titiz çalışma., Read the rest of this entry »

nimbus

nimbus Anlamı => (i.) (çoğ. bi) (güz. san.) ayla, hale; bir kimse veya şeyin etrafnı saran parlak şöhret bulutu; meteor, eski yağmur bulutu., Read the rest of this entry »

ms