Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

P

Paltonia

Brezilya yağmur ormanlarında ve Paraguay’da yetişen ağaç 40 metreye kadar uzayabilir. Bacuri olarak da bilinir. Read the rest of this entry »

pineberry

beyaz çilek

pounder

pounder Anlamı => i. bir libre ağırlığında olan herhangi bir şey; (bileşik kelimelerde) birkaç libre ağırlığı ile ilgisi olan şey: twelve pounder on iki librelik mermi atan top., i. darbe vuran şey veya kimse ., Read the rest of this entry »

prank

prank Anlamı => i., f. kaba şaka; oyun; f. oyun oynamak., f. çok süslemek, donatmak; gösteriş yapmak, caka satmak., Read the rest of this entry »

preciosity

preciosity Anlamı => i. aşırı titizlik., Read the rest of this entry »

predicative

predicative Anlamı => s. tasdik edici, doğrulayıcı. predicatively z., gram. yüklem olarak., Read the rest of this entry »

prejudice

prejudice Anlamı => i., f. önyargı, peşin hüküm; tarafgirlik; haksız hüküm veya işten gelen zarar; garaz; f. birine tesir ederek haksız hüküm verdirmek; haksız hüküm veya iş ile zarara uğratmak. prejudice against -e karşı haksız önyargı. prejudice in favor of lehine önyargı. without prejudice önyargısız; huk. haklarına dokunmaksızın. prejudiced s. tarafgir., Read the rest of this entry »

preponderate

preponderate Anlamı => f. ağır çekmek; baskın gelmek, ağır basmak, galip gelmek; hâkim olmak. preponderance, -cy i. çoğunluk, üstünlük. preponderant s. ağır basan, baskın gelen, hâkim, galip. preponderantly z. üstün şekilde, çoğunlukla., Read the rest of this entry »

presentment

presentment Anlamı => i. sunma, takdim; göz önüne koyma, sergileme; betimleme, resim; huk. büyük jüri raporu; tic. senet gösterme., Read the rest of this entry »

pretension

pretension Anlamı => i. iddia, hak iddiası, istek; haksız istek veya iddia; gösteriş., Read the rest of this entry »

ms