Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

R

reposit

reposit Anlamı => f. teslim etmek, bırakmak, depo etmek, yığmak. repository i. hazine, mahzen, ambar; sırdaş., Read the rest of this entry »

revers

revers Anlamı => i. devrik yaka gibi astarını gösterecek şekilde katlanmış elbise kısmı., Read the rest of this entry »

rex

rex Anlamı => i., Lat. kral, hükümdar., Read the rest of this entry »

rigsdag

rigsdag Anlamı => i. Danimarka Parlamentosu., Read the rest of this entry »

ripoff

ripoff Anlamı => i.,( argo) hile, desise., Read the rest of this entry »

rlp

rlp Anlamı => kıs. requiescat in pace Huzur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin., Read the rest of this entry »

require

require Anlamı => f. muhtaç olmak, ihtiyaç göstermek, gerekli bulmak; istemek, talep etmek. requirement i. gerek, icap, ihtiyaç., Read the rest of this entry »

residue

residue Anlamı => i. kalan şey, artık, fazla şey; huk. ölmüş kimsenin bütün borçları ve vasiyetleri ödendikten sonra geriye kalan tereke., Read the rest of this entry »

respectable

respectable Anlamı => s. hürmete lâyık; namuslu; hatırı sayılır, epeyce, hayli; ahlâk veya davranışları iyi; dış görünüşü iyi. spectably z. hürmete lâyık şekilde, namusu ile., Read the rest of this entry »

resultant

resultant Anlamı => s., i. meydana gelen, neticesi olan; i. sonuç; fiz. iki ayrı kuvvetin bileşkesi., Read the rest of this entry »

ms