Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

R

rlp

rlp Anlamı => kıs. requiescat in pace Huzur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin., Read the rest of this entry »

require

require Anlamı => f. muhtaç olmak, ihtiyaç göstermek, gerekli bulmak; istemek, talep etmek. requirement i. gerek, icap, ihtiyaç., Read the rest of this entry »

residue

residue Anlamı => i. kalan şey, artık, fazla şey; huk. ölmüş kimsenin bütün borçları ve vasiyetleri ödendikten sonra geriye kalan tereke., Read the rest of this entry »

respectable

respectable Anlamı => s. hürmete lâyık; namuslu; hatırı sayılır, epeyce, hayli; ahlâk veya davranışları iyi; dış görünüşü iyi. spectably z. hürmete lâyık şekilde, namusu ile., Read the rest of this entry »

resultant

resultant Anlamı => s., i. meydana gelen, neticesi olan; i. sonuç; fiz. iki ayrı kuvvetin bileşkesi., Read the rest of this entry »

retrace

retrace Anlamı => f. bir çizginin üstünü tekrar çizmek; izini takip ederek geriye veya kaynağına gitmek. retraceable s. izi takip olunabilir, izlenebilir., Read the rest of this entry »

rhinal

rhinal Anlamı => s., anat. buruna ait; genizden veya burundan gelen., Read the rest of this entry »

ricochet

ricochet Anlamı => i., f. taş parçasının su yüzünde sekerek gitmesi; top güllesinin sekerek gitmesi için kullanılan ateşleme metodu; f. sekerek gitmek., Read the rest of this entry »

rococo

rococo Anlamı => i., s. mimaride rokoko tarzı, çok süslü mimari tarzı; s. rokoko tarzına ait; çok suslü, fazla gösterişli., Read the rest of this entry »

rook

rook Anlamı => i. satrançta kale., Read the rest of this entry »

ms