Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

S

soccer

soccer Anlamı => i. futbol, ayaktopu., Read the rest of this entry »

soften

soften Anlamı => f. yumuşatmak, mülâyimleştirmek, gevşetmek; teskin etmek, yatıştırmak; yumuşamak, mülâyimleşmek; yatışmak. softening of the brain tıb. beyin zarının yumuşaması, colloq. beyin sulanması., Read the rest of this entry »

slipsole

slipsole Anlamı => i. ince iç tabanı., Read the rest of this entry »

slug

slug Anlamı => i. eskiden tüfeğe doldurulan kesme kurşun; anterlin; linotip makinasının döktüğü bir satır yazı; jeton; sahte jeton., i., f., k.dili. yumruk, muşta; bir yudum saf viski; çoğ., Kan. öğretmenin dayak atması; f. yumruk veya sopa ile vurmak., i. sümüklüböcek, zool. Limax., Read the rest of this entry »

smartweed

smartweed Anlamı => i. su biberi, bot. Poly gonum., Read the rest of this entry »

smolder

smolder Anlamı => f., i. için için yanmak; içten içe devam etmek, içlenmek (kin); i. boğucu kesif duman, Read the rest of this entry »

snapper

snapper Anlamı => i. çat diye ses çıkaran şey; büyük kaplumbağa; levreğe benzer bir balık, zool. Lutianus., Read the rest of this entry »

snood

snood Anlamı => i., f. saç filesi; f. saça file geçirmek., Read the rest of this entry »

solmization

solmization Anlamı => i., müz. solfej, solfej yapma., Read the rest of this entry »

somnambulism

somnambulism Anlamı => i. uyur gezerlik. somnambulate f. uykuda gezmek. somnambulation i. uykuda gezme. somnambulist i. uyurgezer kimse. somnambulistic s. uykuda gezer gibi., Read the rest of this entry »

ms