Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

S

skitter

skitter Anlamı => f. hafifçe kayarak veya aceleyle gitmek, suyun yüzünde kayarak gitmek: kaydırmak., Read the rest of this entry »

slackbaked

slackbaked Anlamı => s. tam pişmemiş., Read the rest of this entry »

slavish

slavish Anlamı => s. köle gibi, köleye yakışır; esir huylu. slavish imitation körü körüne taklit etme. slavishly z. kölece., Read the rest of this entry »

slimsy

slimsy Anlamı => s., A.B.D., k.dili. dayanıksız; entipüften., Read the rest of this entry »

snowsuit

snowsuit Anlamı => i. kar kıyafeti., Read the rest of this entry »

soccer

soccer Anlamı => i. futbol, ayaktopu., Read the rest of this entry »

soften

soften Anlamı => f. yumuşatmak, mülâyimleştirmek, gevşetmek; teskin etmek, yatıştırmak; yumuşamak, mülâyimleşmek; yatışmak. softening of the brain tıb. beyin zarının yumuşaması, colloq. beyin sulanması., Read the rest of this entry »

slipsole

slipsole Anlamı => i. ince iç tabanı., Read the rest of this entry »

slug

slug Anlamı => i. eskiden tüfeğe doldurulan kesme kurşun; anterlin; linotip makinasının döktüğü bir satır yazı; jeton; sahte jeton., i., f., k.dili. yumruk, muşta; bir yudum saf viski; çoğ., Kan. öğretmenin dayak atması; f. yumruk veya sopa ile vurmak., i. sümüklüböcek, zool. Limax., Read the rest of this entry »

smartweed

smartweed Anlamı => i. su biberi, bot. Poly gonum., Read the rest of this entry »

ms