Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

S

spoke

spoke Anlamı => bak. speak., Read the rest of this entry »

sporogenesis

sporogenesis Anlamı => i., biyol. sporla üreme; spor husule gelmesi., Read the rest of this entry »

spring

spring Anlamı => i. yay, zemberek; yaylanma; atlama, fırlama veya sıçrama gücü veya yeteneği; geri tepme; atılış fırlayış, sıçrayış, hamle; ilkbahar bahar; başlangıç; kaynak, menşe; memba, kaynak pınar; den. seren veya kerestenin çatlağı veya eğrilmesi. spring balance yaylı terazi veya kantar. spring chicken piliç; k.dili. taze, (slang) piliç. spring fever ilkbahar yorgunluğu. spring mattress yaylı yatak. springtide ayda iki defa meydana gelen yüksek met; duygu veya etkinin en kuvvetli olduğu zaman. spring water memba suyu. springlike s. bahar gibi; yay gibi., f. (sprang veya sprung; sprung) yay gibi fırlamak; ileri atılmak, sıçramak; eğilmek, bükülmek, çarpılmak; çıkmak, sürmek; gelmek; neşet etmek, hâsıl olmak, zuhur etmek; sürpriz yapmak, birden yapmak; (şiir) şafak sökmek, başlamak (gün); yükselmek; mim. kemer halinde çıkmak; yayı boşalmak; fırlatmak, zembereğine dokunup salıvermek; birdenbire meydana çıkarmak; zorlayıp sakatlamak, çatlatmak; patlatmak; büküp yerine yerleştirmek; üstünden atlamak; (argo) kefaletle veya kaçırarak hapisten çıkarmak; (av kuşunu) ürkütüp kaçırmak. spring a leak su sızdırmaya başlamak; su etmeye başlamak (gemi). spring at üzerine saldırmak, sıçramak. spring back geriye tepmek veya sıçramak. spring forth sürüp meydana çıkmak; ileriye atılmak. spring in içeri atılmak. spring out dışarı fırlamak. spring upon üstüne atılmak., Read the rest of this entry »

sputnik

sputnik Anlamı => i. Rusların uzaya gönderdiği ilk uydunun ismi, sputnik., Read the rest of this entry »

squib

squib Anlamı => i., f. (-bed, -bing) fişek, maytap; dinamite konulan emniyet fitili; hiciv; f. fişek atmak; hiciv söylemek veya yazmak., Read the rest of this entry »

stager

stager Anlamı => i. çok tecrübeli kimse., Read the rest of this entry »

saboteur

saboteur Anlamı => i. sabotajcı., Read the rest of this entry »

stamen

stamen Anlamı => i. çiçeklerde erkeklik uzvu, ercik. stamen, stamened s. stameni olan. staminiferous s. stamenler hâsıl eden., Read the rest of this entry »

sadden

sadden Anlamı => f. kederlendirmek, keyfini kaçırmak, neşesini kaçırmak; kederlenmek, neşesi kaçmak., Read the rest of this entry »

stannic

stannic Anlamı => s. kalay cinsinden, kalaya ait stannic acid stanat asidi, kalay asidi. stanniferous s. tabii olarak içinde kalay bulunan., Read the rest of this entry »

ms