Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

S

selfmastery

selfmastery Anlamı => i. kendini tutma, kendine hâkim olma., Read the rest of this entry »

sunward

sunward Anlamı => z., s. güneşe doğru (olan). sunwards z. güneşe doğru., Read the rest of this entry »

selves

selves Anlamı => bak. self., Read the rest of this entry »

superhigh frequency

superhigh frequency Anlamı => 3000 ile 30000 arasındaki megasikl şeridiÇ, Read the rest of this entry »

seminiferous

seminiferous Anlamı => s. tohum veya ersuyu hası1 eden., Read the rest of this entry »

superstruct

superstruct Anlamı => f. bir şeyin üzerine bina etmek., Read the rest of this entry »

seneschal

seneschal Anlamı => i. ortaçağda derebeyi kethüdası veya teşrifatçısı., Read the rest of this entry »

supreme

supreme Anlamı => s. en yüksek, ulu, yüce; hakim; en yüksek mertebede; en yüksek derecede, en mükemmel; son. Supreme Being Hak Taalâ, Allah. Supreme Court Anayasa Mahkemesi. supreme good en büyük iyilik, en yüksek hayır gayesi. Supreme Soviet en üst Sovyet. supreme test en büyük imtihan, deneme. make the supreme sacrifice canını feda etmek. supremely z. fevkalade, en mükemmel surette., Read the rest of this entry »

sentience

sentience Anlamı => (i.) sezgililik; duygululuk; bilinçlilik; sezgi, sezi., Read the rest of this entry »

surmise

surmise Anlamı => i., f. zan, kanaat, şüphe; f. sanmak, zannetmek, tahmin etmek; ipucu çıkarmak., Read the rest of this entry »

ms