Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

T

thames

thames Anlamı => (i.) Thames nehri., Read the rest of this entry »

themselves

themselves Anlamı => (zam.) kendileri, kendilerini, kendilerine, kendilerinde., Read the rest of this entry »

thereto

thereto Anlamı => (z.) ona, o yere, o şeye; ilâveten., Read the rest of this entry »

thesis

thesis Anlamı => i. (çoğ. theses) sav, dava, kaziye, iddia, önerme; tez, inceleme, araştırma; man tez, sav; müz., (şiir) mısraın vurgulu kısmı., Read the rest of this entry »

tho

tho Anlamı => bak. though., Read the rest of this entry »

threecornered

threecornered Anlamı => s. üç köşeli., Read the rest of this entry »

thrum

thrum Anlamı => f. (-med, -ming) i. (çalgı) tıngırdatmak; patırdatmak, el ile patırtı yapmak; monoton bir söylenişle tekrarlamak; i. çalgı tıngırtısı., i., f. (-med, -ming) iplik saçağı; bez kesildikten sonra tezgâhta kalan iplik uçları; f. saçak yapmak veya takmak., Read the rest of this entry »

thyroidectomy

thyroidectomy Anlamı => i. tiroidi çıkarma ameliyatı., Read the rest of this entry »

tieup

tieup Anlamı => i. gecikme, güçlük; k.dili bağlantı, ilgi., Read the rest of this entry »

timecard

timecard Anlamı => i. kartela, bir müessesede çalışanların geliş ve gidiş saatlerinin kaydolunduğu kart., Read the rest of this entry »

ms