Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

T

talebearer

talebearer Anlamı => i. dedikoducu kimse., Read the rest of this entry »

tamerlane

tamerlane Anlamı => i. Timur., Read the rest of this entry »

tantamount

tantamount Anlamı => s., to ile eşit, müsavi, aynı., Read the rest of this entry »

tardo

tardo Anlamı => s., z., it., müz. yavaş., Read the rest of this entry »

tartuffe

tartuffe Anlamı => i. Moliere in bir piyesinde ikiyüzlü papaz; dindarlık taslayan kimse., Read the rest of this entry »

taxation

taxation Anlamı => i. vergilendirme; vergi; mahkeme masrafı., Read the rest of this entry »

tease

tease Anlamı => f., i. kızdırmak, eziyet etmek, rahat vermemek, tedirgin etmek; durmadan rica etmek; takılmak; önce yüz verip sonra sırt çevirmek; ditmek, yün taramak, didiklemek, mıncıklamak; (saç) kabartmak; mikroskopla muayene için liflere ayırmak; i. takılmayı seven kimse; takılma; canını sıkma; önce yüz verip sonra sırt çeviren genç kız., Read the rest of this entry »

tehee

tehee Anlamı => i., f.,( ünlem )kıkır kıkır gülme; f. kıkır kıkır gülmek; (ünlem )bu gülüşü belirleyen söz; slang. Ayvayı yedin mi ?, Read the rest of this entry »

tenderling

tenderling Anlamı => i. nazik büyümüş kimse; yeni çıkmış geyik boynuzu., Read the rest of this entry »

tenuis

tenuis Anlamı => (i.) süreksiz ünsüzlerden biri (k, p, t)., Read the rest of this entry »

ms