Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

T

tor

tor Anlamı => i. kayalık yüksek tepe, kayalık burun, Read the rest of this entry »

tortoise

tortoise Anlamı => i. kaplumbağa, tosbağa, zool. Testudo. tortoise shell bağa., Read the rest of this entry »

tourbillion

tourbillion Anlamı => i. helezoni şekilde havaya yükselen fişek; kasırga., Read the rest of this entry »

trace

trace Anlamı => i. arabanın koşum kayışı; mak. hareket aktarmak için iki parçayı birleştirip işleten çubuk. kick over the traces gemi azıya almak., Read the rest of this entry »

trailer

trailer Anlamı => i. yerde surüklenen şey veya kimse; sürüngen sap, yerde uzanan fidan; diğer bir arabanın çektiği araba; römork; otomobilin çektiği ve içinde ev tertibatı olan araba; sin. gelecek programa ait filim parçası. fragman trailer court ev römorku park yeri., Read the rest of this entry »

transcribe

transcribe Anlamı => f. kopya etmek, suret çıkarmak; müz. uyarlamak., Read the rest of this entry »

transmigrate

transmigrate Anlamı => f. bir memleketten başka bir memlekete göç etmek, hicret etmek; tenasüh etmek, slçramak, göçmek (ruh)., Read the rest of this entry »

trapezium

trapezium Anlamı => i., geom. yamuk., Read the rest of this entry »

treaty

treaty Anlamı => i. antlaşma, muahede. treaty port özel bir antlaşma şartı ile eskiden ecnebilere açık olan liman. treaty terms antlaşma şartları., Read the rest of this entry »

triangle

triangle Anlamı => i. üç köşeli şekil, üçgen; gönye; üçlü grup; müz. üçköşe, triangel. the eternal triangle rakip aşk., Read the rest of this entry »

ms