Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

T

threecornered

threecornered Anlamı => s. üç köşeli., Read the rest of this entry »

thrum

thrum Anlamı => f. (-med, -ming) i. (çalgı) tıngırdatmak; patırdatmak, el ile patırtı yapmak; monoton bir söylenişle tekrarlamak; i. çalgı tıngırtısı., i., f. (-med, -ming) iplik saçağı; bez kesildikten sonra tezgâhta kalan iplik uçları; f. saçak yapmak veya takmak., Read the rest of this entry »

thyroidectomy

thyroidectomy Anlamı => i. tiroidi çıkarma ameliyatı., Read the rest of this entry »

tieup

tieup Anlamı => i. gecikme, güçlük; k.dili bağlantı, ilgi., Read the rest of this entry »

timecard

timecard Anlamı => i. kartela, bir müessesede çalışanların geliş ve gidiş saatlerinin kaydolunduğu kart., Read the rest of this entry »

tinkle

tinkle Anlamı => f., i. çınlamak, çıngırdamak, çmglrdatmak; ç.dili işemek; i. çıngırtı., Read the rest of this entry »

tit

tit Anlamı => i. vuruş; yumruk. tit for tat yumruğa yumruk, misli ile mukabele, kısasa kısas., i. meme baş., i. baştankara, zool. Parus major., Read the rest of this entry »

tocopherol

tocopherol Anlamı => i. E vitamini., Read the rest of this entry »

toleration

toleration Anlamı => i. müsaade, müsamaha, hoşgörü; tahammül, sabır; yapılmasına müsaade etme; dini işlerde fikir farkını hoş görme., Read the rest of this entry »

tone

tone Anlamı => i. nitelik, perde ve süresi itibariyle ses; müzik sesi; müz. aralık; ses rengi; ton, perde; tıb. vücudun veya uzvun sıhhatli hali, beden kuvveti; fikir hali; nitelik; güz. san. renk tonu; tarz, tavır, hal. tone color müz. ses rengi. tone poem müz. senfonik şiir. half tone, semitone i. yarım perde. whole tone tam perde. toneless s. perdesiz; bıkkınlık ifade eden., f., foto. kimyasal banyo ile rengini değiştirmek; renk almak; rengi uygun düşmek. tone down mülayimleştirmek, yumuşatmak; donuklaştırmak, parlaklığını azaltmak. tone up kuvvetlendirmek., Read the rest of this entry »

ms