Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

U

underwhelm

underwhelm Anlamı => f. ilgi uyandıramamak, etkileyememek., Read the rest of this entry »

undone

undone Anlamı => s. yapılmamış, ihmal edilmiş; açılmıs, bağı çözülmüş; mahvolmuş, perişan., Read the rest of this entry »

unciform

unciform Anlamı => s., i. çengel şeklinde çengelli; i., anat. el bileği kemikleri arasındaki çengel kemik. unciform process anat. çengelsi çıkıntı., Read the rest of this entry »

unconfessed

unconfessed Anlamı => s. itiraf edilmemiş, açığa vurulmamış., Read the rest of this entry »

uncut

uncut Anlamı => s. kesilmemiş; sayfa kenarlan açılmamış (kitap)., Read the rest of this entry »

undercut

undercut Anlamı => f. (-cut, -cutting) i. altını oymak; fiyat kırmak;otoritesini baltalamak; i. alttan kesme; sığır filetosu; alttan kesilmiş kısım., Read the rest of this entry »

underprivileged

underprivileged Anlamı => s. başkalarına sağlanan imkanları olmayan. the underprivileged imkânları kıt olanlar., Read the rest of this entry »

unendurable

unendurable Anlamı => s. dayanılmaz, çekilmez., Read the rest of this entry »

unfavorable

unfavorable Anlamı => (İng.) unfavourable s. hayırlı olmayan; muisait olmayan; elverişsiz; mahzurlu, zararlı; aksi, ters. unfavorableness i. elverişsizlik. unfavorably z. zararlı bir şekilde., Read the rest of this entry »

ungentlemanly

ungentlemanly Anlamı => s. nezaketsiz., Read the rest of this entry »

ms