Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

U

uhlan

uhlan Anlamı => i. bir çeşit süvarı askeri., Read the rest of this entry »

ultramicroscope

ultramicroscope Anlamı => i. çok ufak cisimleri yandan verilen ışık vasıtasıyle görülür hale getiren mikroskop, ültramikroskop. ultramicroscopic s. mikroskopla görülemeyen; ültramikroskopa ait., Read the rest of this entry »

unaccustomed

unaccustomed Anlamı => s. mutat olmayan, alışılmamış; alışmamış; fazla tanınmayan., Read the rest of this entry »

unavoidable

unavoidable Anlamı => s. kaçımlmaz, bertaraf edilmez; iptali kabil olmayan., Read the rest of this entry »

unbolt

unbolt Anlamı => f. sürmesini açmak, kilidini açmak., Read the rest of this entry »

underwhelm

underwhelm Anlamı => f. ilgi uyandıramamak, etkileyememek., Read the rest of this entry »

undone

undone Anlamı => s. yapılmamış, ihmal edilmiş; açılmıs, bağı çözülmüş; mahvolmuş, perişan., Read the rest of this entry »

unciform

unciform Anlamı => s., i. çengel şeklinde çengelli; i., anat. el bileği kemikleri arasındaki çengel kemik. unciform process anat. çengelsi çıkıntı., Read the rest of this entry »

unconfessed

unconfessed Anlamı => s. itiraf edilmemiş, açığa vurulmamış., Read the rest of this entry »

uncut

uncut Anlamı => s. kesilmemiş; sayfa kenarlan açılmamış (kitap)., Read the rest of this entry »

ms