Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

U

untoward

untoward Anlamı => s. aksi, ters; huysuz; uygunsuz, münasebetsiz., Read the rest of this entry »

unwholesome

unwholesome Anlamı => s. sağlam olmayan, sakat, sıhhatsiz; bozuk; zararlı., Read the rest of this entry »

upbringing

upbringing Anlamı => i. terbiye, yetişme., Read the rest of this entry »

upset

upset Anlamı => f. (-set,-ting) devirmek; altüst etmek; keyfini bozmak; bozguna uğratmak, beklenmedik anda yenmek; sinirlendirmek; midesini bozmak; mak. demir parçasını kızdırıp çekiçle ucuna vurarak kısaltmak ve kalınlaştırmak, dövmek, şişirmek; devrilmek; altüst olmak; hükümsuz kılmak. upsetting machine dövme makinası., s., i. devrilmiş; düzeni bozulmuş, altüst olmuş; üzüntülü, sinirli; dikine çevrilmiş; i. devrilme; altüst olma; k.dili. surprizli yenilgi, bozgun; bozulma . upset price müzayedede satıcının koyduğu asgari fiyat., Read the rest of this entry »

uranology

uranology Anlamı => i. gök ve gökcisimleri ilmi; bu ilim hakkında eser., Read the rest of this entry »

urology

urology Anlamı => i., tıb. üroloji., Read the rest of this entry »

usurer

usurer Anlamı => i. tefeci, murabahacı., Read the rest of this entry »

uhlan

uhlan Anlamı => i. bir çeşit süvarı askeri., Read the rest of this entry »

ultramicroscope

ultramicroscope Anlamı => i. çok ufak cisimleri yandan verilen ışık vasıtasıyle görülür hale getiren mikroskop, ültramikroskop. ultramicroscopic s. mikroskopla görülemeyen; ültramikroskopa ait., Read the rest of this entry »

unaccustomed

unaccustomed Anlamı => s. mutat olmayan, alışılmamış; alışmamış; fazla tanınmayan., Read the rest of this entry »

ms