Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

V

vade mecum

vade mecum Anlamı => Lat. her zaman yanında taşınan şey., Read the rest of this entry »

valor , ing. valour

valor , ing. valour Anlamı => i. yiğitlik, cesaret, mertlik, bahadırlık, kahramanlık., Read the rest of this entry »

var

var Anlamı => kıs. variant variation, variety., Read the rest of this entry »

vasoconstrictor

vasoconstrictor Anlamı => i., fizyol. damar daraltan ilaç veya sinir., Read the rest of this entry »

vellum

vellum Anlamı => i. parşömen, tirşe; parşömene yazılı belge; tirşe taklidi kâğıt. vellum cloth tirşe taklidi bez. vellum paper tirşe taklidi kâğıt., Read the rest of this entry »

venomous

venomous Anlamı => s. zehirli; zehirleyici; düşman, kin dolu, diş bileyen. venomously z. zehirli bir şekilde. venomousness i. zehirlilik; kinlilik., Read the rest of this entry »

verdantique

verdantique Anlamı => yeşil somaki., Read the rest of this entry »

vernation

vernation Anlamı => i., bot. tomurcuk içinde yaprakların dizilişi., Read the rest of this entry »

vesicular

vesicular Anlamı => s. kabarcık şeklindeki; kese gibi., Read the rest of this entry »

viaduct

viaduct Anlamı => i. sıra kemerli köprü, viyadük., Read the rest of this entry »

ms