Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

W

woodman

woodman Anlamı => i. (çoğ. -men) baltacı; orman adamı; ormancı., Read the rest of this entry »

wore

wore Anlamı => bak. wear., Read the rest of this entry »

wormseed

wormseed Anlamı => i. kazayağı, bot. Chenopodium ambrosioides., Read the rest of this entry »

wreak

wreak Anlamı => f. yapmak. wreak vengeance hınç çıkarmak, öç almak. wreak damage hasar yapmak., Read the rest of this entry »

wrote

wrote Anlamı => bak. write., Read the rest of this entry »

wagoner

wagoner Anlamı => i Büyükayı; Arabacı takımyıldızı., i. arabacı., Read the rest of this entry »

walkon

walkon Anlamı => i. önemsiz rol., Read the rest of this entry »

want

want Anlamı => f. istemek, arzu etmek; eksiği olmak; aramak; İng. muhtaç olmak, gerektirmek; yoksul olmak. want for muhtaç olmak, ihtiyacını hissetmek. want to k.dili. gerekmek. Call it what you want. Ne derseniz deyin. The dog wants out. Köpek dışan çıkmak istiyor. He is wanting in politeness İncelikten yoksun. You want to see a dentist today. Dişçiye bugün gitmelisiniz., i. yokluk, adem; eksiklik, noksan; lüzum, ihtiyaç; gerek, hacet; sıkıntı, zaruret, yoksulluk, fakirlik; istek, arzu. want ad k.dili., gazet. küçük ilan. be in want muhtaç olmak. for want of bulunmadığından., Read the rest of this entry »

warrant

warrant Anlamı => f. temin etmek; teminat vermek, garanti etmek; korkusuzca beyan etmek; salahiyet vermek; memur etmek; izin vermek, ruhsat vermek; kefil olmak; hak kazandırmak; her zararını tazmin edeceğine taahhüt etmek. No excuse can warrant this misbehavior. Hiçbir özür bu kötü davranışı mazur gösteremez. Bu kötü davranışa göz yumulamaz. I warrant you. Sizi temin ederim ki. warrantable s. caiz; garanti edilir. warrantably z. caiz sayılacak şekilde., Read the rest of this entry »

waspy

waspy Anlamı => s. hırçın., Read the rest of this entry »

ms