Get Adobe Flash player

Başka Diller’de

Kategoriler

W

wagoner

wagoner Anlamı => i Büyükayı; Arabacı takımyıldızı., i. arabacı., Read the rest of this entry »

walkon

walkon Anlamı => i. önemsiz rol., Read the rest of this entry »

want

want Anlamı => f. istemek, arzu etmek; eksiği olmak; aramak; İng. muhtaç olmak, gerektirmek; yoksul olmak. want for muhtaç olmak, ihtiyacını hissetmek. want to k.dili. gerekmek. Call it what you want. Ne derseniz deyin. The dog wants out. Köpek dışan çıkmak istiyor. He is wanting in politeness İncelikten yoksun. You want to see a dentist today. Dişçiye bugün gitmelisiniz., i. yokluk, adem; eksiklik, noksan; lüzum, ihtiyaç; gerek, hacet; sıkıntı, zaruret, yoksulluk, fakirlik; istek, arzu. want ad k.dili., gazet. küçük ilan. be in want muhtaç olmak. for want of bulunmadığından., Read the rest of this entry »

warrant

warrant Anlamı => f. temin etmek; teminat vermek, garanti etmek; korkusuzca beyan etmek; salahiyet vermek; memur etmek; izin vermek, ruhsat vermek; kefil olmak; hak kazandırmak; her zararını tazmin edeceğine taahhüt etmek. No excuse can warrant this misbehavior. Hiçbir özür bu kötü davranışı mazur gösteremez. Bu kötü davranışa göz yumulamaz. I warrant you. Sizi temin ederim ki. warrantable s. caiz; garanti edilir. warrantably z. caiz sayılacak şekilde., Read the rest of this entry »

waspy

waspy Anlamı => s. hırçın., Read the rest of this entry »

watermark

watermark Anlamı => i., f. karada suyun yükseldiği dereceyi gösteren çizgi veya işaret; filigran; f. filigran basmak., Read the rest of this entry »

wayout

wayout Anlamı => s., A.B.D., (argo) yepyeni, özgün, ileri., Read the rest of this entry »

weatherwise

weatherwise Anlamı => s. havadan anlar; kamuoyunu sezen., Read the rest of this entry »

weirdie , weirdy, weirdo

weirdie , weirdy, weirdo Anlamı => i., (A.B.D.),( argo) garip kimse; acayip şey, tuhaf olay., Read the rest of this entry »

welsbachburner

welsbachburner Anlamı => gömlekli lamba., Read the rest of this entry »

ms